Huisregels

HUISREGELS


Om een massage zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk om met een aantal punten rekening te houden:


Algemeen


Massagepraktijk Mirjam de Lange werkt alleen op afspraak; dit kan zowel telefonisch als per e-mail. Wanneer je een afspraak maakt, accepteer je automatisch de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina vermeld staan.

Draag bij voorkeur gemakkelijke zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.

Ik verzoek je enkele minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de massage. Indien je later aanwezig bent gaat dit van de behandeltijd af.

Indien tijdens de massage blijkt dat de cliënt een andere bedoeling heeft, wordt de massage direct gestopt en het volledige tarief in rekening gebracht. De betreffende cliënt zal voor toekomstige behandelingen worden geweigerd.

Massagepraktijk Mirjam de Lange behoudt zich het recht voor cliënten de toegang te ontzeggen of te weigeren, zonder opgaaf van reden.

Indien mogelijk mobiele telefoon graag uitschakelen tijdens de behandeling.

Mocht Massagepraktijk Mirjam de Lange door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

De huisregels en de op de website vermelde informatie en tarieven kunnen door Massagepraktijk Mirjam de Lange te allen tijde worden gewijzigd.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je, dat je de praktijk niet aansprakelijk zal stellen voor welke gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen van de massage dan ook.


Intake en gezondheid


Hygiëne is erg belangrijk bij Massagepraktijk Mirjam de Lange. Van de cliënt wordt verwacht dat deze schoon op de afspraak verschijnt.

Om een verantwoord behandelplan te kunnen opstellen ontvang je voor de eerste behandeling een intakeformulier met een aantal vragen over je gezondheidstoestand en de reden van je bezoek. Dit om te bepalen welke aandachtspunten er zijn voor de massage/behandeling.

Drink voldoende water voor en na de massage. Na de massage komen veel afvalstoffen vrij die afgevoerd moeten worden. Door genoeg water te drinken voorkom je hoofdpijn en spierkrampen.

Massagepraktijk Mirjam de Lange verleent geen medische massages/behandelingen. Bij constatering van een aandoening of blessure kan ik je adviseren contact op te nemen met een arts of fysiotherapeut, voor zover dat nog niet is gebeurd. Ik zal je, als er sprake is van een contra-indicatie, niet behandelen. Ik ben masseuse en kan en mag absoluut niet als arts handelen. Geeft uw arts of fysiotherapeut aan dat masseren geen negatieve effecten zal veroorzaken, dan kan de behandeling worden hervat.

Eventueel medicijngebruik dien je voor aanvang van de massage door te geven. Soms is aanpassing van de behandeling hierop noodzakelijk.

Massagepraktijk Mirjam de Lange kan niet aansprakelijk worden gesteld voor klachten die ontstaan na een massage en die hun oorsprong hebben in het verzwijgen van ziekte, blessures, allergieën etc.


Betaling


In de praktijk kun je pinnen en contant betalen.

Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% B.T.W. tenzij anders vermeld of overeengekomen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

Massagepraktijk Mirjam de Lange behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen.


Cadeaubonnen


Cadeaubonnen en strippenkaarten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.


Annulering


Gemaakte afspraken kunnen minimaal 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Bij afzegging binnen 24 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Je ontvangt hiervan dan een separate factuur. Annulering kan alleen mondeling/telefonisch.


Absolute contra-indicaties


In de volgende situaties mag niet worden gemasseerd:


Koorts

Bij algemene infectieziekten (griep, long- en keelontsteking)

(Besmettelijke) huidaandoeningen

Extreme vermoeidheid/ uitputting

Kanker (tijdens de behandeling van chemo of bestraling, echter altijd in overleg met de behandelend arts.

De eerste drie maanden van een zwangerschap

Ernstige vaataandoeningen

Trombose


Bij een buitentemperatuur hoger dan 24° C wordt er geen hotstone massage gegeven, omdat je lichaam de warmte dan niet kwijt kan.


Absolute plaatselijke contra-indicaties


Plaatselijke ontstekingen

Vaataandoeningen

Wratten

Kneuzingen

Huidirritaties


Privacy


Bij het maken van een afspraak wordt altijd je e-mailadres, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Deze gegevens, alsmede alle persoonlijke en medische gegevens die je voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder je toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.