Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING


Massagepraktijk Mirjam de Lange is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij respecteren de privacy van onze klanten en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen en waarom we deze gegevens verzamelen.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Massagepraktijk Mirjam de Lange. U dient zich ervan bewust te zijn dat Massagepraktijk Mirjam de Lange niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.


Massagepraktijk Mirjam de Lange respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.Persoonsgegevens die wij verwerken

Massagepraktijk Mirjam de Lange verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt of gaat maken van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


•Voor- en achternaam

•Adresgegevens

•Geboortedatum

•Telefoonnummer

•E-mailadres

•Beroep/werk

•Hobby/sporten


Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Massagepraktijk Mirjam de Lange verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een anamnese-/toestemmingsformulier.


Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.


Waarom we gegevens nodig hebben

Massagepraktijk Mirjam de Lange verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:


•U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

•U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•Het afhandelen van uw betaling

•Persoonsgerichte behandelingen; om een goede inschatting te maken welke massage en techniek het beste bij u past


Hoe lang we gegevens bewaren

Massagepraktijk Mirjam de Lange zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In ieder geval worden de gegevens gedurende het massagetraject bewaard. Wanneer het massagetraject is beëindigd, worden de persoonsgegevens na één jaar vernietigd.

Facturen worden 7 jaar bewaard i.v.m. eventuele belastingcontrole.


Delen met anderen

Massagepraktijk Mirjam de Lange deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Massagepraktijk Mirjam de Lange maakt geen gebruik van cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@massagepmdelange.nl. Massagepraktijk Mirjam de Lange zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiliging

Massagepraktijk Mirjam de Lange neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@massagepmdelange.nl


Contactgegevens

Wanneer u contact wilt opnemen met Massagepraktijk Mirjam de Lange kunt u ons als volgt bereiken:


Zorggras 54


3648 HW  WILNIS


06-24208100


info@massagepmdelange.nl